Projekt genom åren

Jag har ofta jobbat i projektform. Projekten har varierat i storlek från någon dag till flera år. Penningmässigt har projekten varierat stort - ända upp till fem Miljarder SEK. Nedan finner du ett urval projekt/uppdrag jag har arbetat med.


ABB Corporate Research Högeffektlaboratorie 2007-2008

Projektbeskrivning: Utbyte av Masterpiece 200/1, MasterView 280 och specialtillverkad elektronik till 800xA 5.0 SP1 med 3 x AC800M och AC800PEC. Anläggningen har bland annat 100kA-kortslutningsgenerator och 8 roterande omformare, Tyrak S, Tyrak L, SAMI star.

Speciella lösningar: Workplace med 24" widescreen 1920x1200, SMS-larm, VideoNet-connect, AC800PEC med 50µs upplösning.

Min medverkan: Konfigurering, bildbyggnad och programmering av delar av styrsystemet. Igångkörning i Västerås ca. 2 månader.

Verktyg/miljöer: ABB 800xA 5.0 Sp1 - AC800M, AC800PEC, S800I/O.

Slutkund: ABB Corporate Research.

LA-Lab
Laboratorium.Avestaforsens kraftverk 2006-2007

Projektbeskrivning: Nytt vattenkraftverk i Dalälven. På platsen låg tidigare Månsbo kraftverk, som hade varit i drift sedan 1931. Det nya kraftverkets turbin och generator levererades av GE Hydro respektive VG power. Effekt: 30 MVA. Spänning: 11kV. Fallhöjd: 8,8 m.

Min medverkan: Installation, konfigurering, bildbyggnad och programmering av delar av styrsystemet. Signaltest och igångkörning i Avesta ca. 3 månader.

Verktyg/miljöer: ABB 800xA 4.1 - AC800M, S800I/O. Unigear MSP-ställverk.

Slutkund: Fortum Generation.


Avestforsen
Avestaforsen.


Ringhals 3/4 GREAT 2005-2006

Projektbeskrivning: Utbyte av kontrollutrustning för turbinstyrning i samband med effekthöjning på Ringhals 3 och 4. ABB levererade styrsystemsplattformen som underleverantör till Alstom Power.

Min medverkan: Övergripande design och dimensionering av styrsystemplattform. Design av redundant ethernet-nätverk. Framtagning av övergripande tekniska beskrivningar. Installation och konfigurering av server- och workstationdatorer, med bland annat redundant domain controller med AD, DNS, GPO med egna ADM, klienter med 6 skärmar, klient med 42" widescreen.

Verktyg/miljöer: ABB 800xA 4.1 - AC800M, S800I/O, HP DL380G4, HP xw4300, Cisco 2955 switchar, Windows 2003 server, Windows XP.

Slutkund: Vattenfall AB.

Installation pågår
Installation av 800xA-system påbörjat.Totalt 28 servrar och 22 workstation.


Surahammars kraftstation 2005

Projektbeskrivning: Renovering av 1MW 3,3/10kV vattenkraftstation i Kolbäcksån, utbyte av all elektrisk utrustning utom generatorn. Pilotprojekt för Microhydro. Klicka här för mer info.
Kraftstationen byggdes 1927 och renoverades senast i mitten av 1950-talet. Tidigare låg på platsen Surahammars bruks första kraftstation byggd 1897.

Utrustning: AC800M, RET521, Process Panel 235, UniSwitch mellanspänningställverk, Unitrol magnetisering.

Min medverkan: Anläggningskonstruktion, igångkörning.

Konstruktionsverktyg: AutoCad 2000i, ePC5.0.

Slutkund: Mälarenergi.


Generator 1927
ASEA Generator anno 1927

Barsebäck 2 Turbic 2004-2005

Projektbeskrivning: Modifiering av turbinstyrning (Turbomat) för Barsebäck 2. Projektet lades ned vid beslut att Barsebäck 2 tas ur drift.

Min medverkan: Konstruktionsledning, Grundläggande design av styrsystem. Framtagning av systemdokument.

Verktyg/miljöer: ABB 800xA 3.1 - AC800M, S800I/O och S900I/O.Center MNS lågspänningställverk - Insum

Slutkund: Barsebäck Kraft AB, Löddeköping.


ProfilArbed NTM Luxemburg 2003 - 2004

Projektbeskrivning: Nytt tandem-valsverk för 100-500mm profiler med en kapacitet på 800.000 t/a. Bland de större valsverk ABB har byggt.

Utrustning: AC450, ACS6000, ACS600, AX1, HP-datorer och Cisco 2950.

Min medverkan: Anläggningskonstruktion, mestadels mellanspänningsutrustning och ett större ethernetnätverk.

Konstruktionsverktyg: E-Plan 5.40

Slutkund: ProfileArbed Esch-sur-Alzette Luxemburg.


Furnace exit and descaler
Ugnsutlastning och skalblåsareThree Gorges Guangdong 2002-2003

Projektbeskrivning: 3000MW +/- 500kV HVDC överföring mellan Jingzhou och Huizhou, Kina.

Min medverkan: Bildbyggnad operatörstationer. Installation och konfigurering datorer och nätverk.

Verktyg/miljöer: Wonderware InTouch 7.1, MS SQLServer 2000, Windows 2000, HiDraw, Cisco IOS.

Hårdvara: Dell Workstation, Capax Industri PC, Cisco 2950 Nätverksswitchar.

Slutkund: State Power Corporation of China.


Sydkraft Sakab AB WTE2 Kumla 2002

Projektbeskrivning: Ny förbränningslinje för hushålls- och verksamhetsavfall.

Utrustning: AC800M, Sattgraph 5000.

Min medverkan: Anläggningskonstruktion instrumentering.

Konstruktionsverktyg: AutoCAD 14, AutoCad 2002, Insyde data base tool, IDOK.

Slutkund: Sydkraft Sakab AB.


AC450
Redundant AC450.Oskarshamn 1 Mod 2000-2001

Projektbeskrivning: Modifiering av Oskarshamn 1.

Utrustning: AC160, AC450, Center MNS lågspänningställverk, Safesix mellanspänningställverk.

Min medverkan: Anläggningskonstruktion av elkraft och processystem. Framtagning av anläggningskretsschema, kabel och parttabeller.

Konstruktionsverktyg: "Edison", AutoCAD 14, ElMaster 3.5, ElMaster Interconnect 3.5.

Slutkund: OKG AB.


Sydkraft gasturbiner G24/G25 Malmö 1999-2000

Projektbeskrivning: Byte av styrsystem och instrumentering för två Siemens gasturbiner om 60 MW vardera.

Utrustning: AC450, AC110, AS520OS, MasterBus300 och AdvantFieldBus100.

Min medverkan på kontoret: Programmering AC450 och OS520; Start/stopp sekvenser, Objektsstyrning och Reglering. Bildbyggnad.

Min medverkan på site G24: "Gröning", signaltest, uppstart styrsystem och kommunikationsbussar, kalla och varma prov. Cirka 4 månader.

Min medverkan på site G25: Kalla och varma prov. Cirka 1 månad.

Verktyg/miljöer: Application Builder (FCB) , AdvaBuild, Advant Power Control (APC), AutoCAD 14, ElMaster 3.1.

Slutkund: Sydkraft Gasturbiner AB.


MAKT/KRA Forsmark 1998

Projektbeskrivning: Modernisering av kondensatrening vid Forsmark 1 och 2.

Min medverkan: Programmering AC450 och OS520, reglering samt ventilprovssekvenser för kondensatrening (KRA).

Verktyg/miljöer: Application Builder (FCB).

Slutkund: Forsmark kraftgrupp AB.


Ringhals 1 modernisering 1998

Projektbeskrivning: Förstudie för modernisering av Ringhals 1 Turbindel, Projektet lades ned pga för höga kostnader.

Min medverkan: Framtagning av logikschemor för programmering av AC450.

Verktyg/miljöer: AutoCad LT.

Slutkund: Vattenfall AB.

Besiktning i Bergamo av yngling
Besiktning av 33kV GIS för Mesaied Industrial B S/S hos Magrini Galileo i Bergamo, ItalienQatar Phase IV 1997-1998

Projektbeskrivning: Leverans av 17st Transformatorstationer , varav 5st Turnkey och 12st med leverans av Relä och Kontrollutrustning. Spänningsnivåer: 220 / 132 / 66 / 33 / 11kV. Total ordersumma för projektet var cirka Fem miljarder SEK. ABB konstruerade och tillverkade ungefär 550 stycken relä och kontrollskåp.

Min medverkan i Sverige: Anläggning och skåpkonstruktion. Till största delen reläskyddsskåp med komponenter från ABB Network partner, REL, RET, REC och SPA serierna.Installation, bildbyggnad och konfigurering av operatörstationer, konfigurering av Bay controler REC561, SPAC539.

Min medverkan i Qatar:

Verktyg/Miljöer: AutoCAD 13, ElMaster 13, ElMaster Connect, Turbo, Windows NT4 , MS Access , Wonderware InTouch, CAP531, SMS010, SPA-bus och LON-bus servrar.

Slutkund: MEW Ministry of Electricity and Water, Qatar.

Snart klart i Dukhan
Dukhan 132/33kV S/S , QatarOmvärmningsugn i Steckelverket Avesta 1996

Projektbeskrivning: Ny 100 ton/h Stegbalksugn för omvärmning av Slabs för Steckelverket i Avesta.

Utrustning: AC450, SAMI star, S400I/O, MB300, MasterFieldBus.

Min medverkan: Konstruktionsledning, anläggningskonstruktion, montagekontroll, signaltest, uppstart av styrsystem, operatörstationer och kommunikationsbussar.

Slutkund: Avesta Sheffield AB.

Mekleverantör: Italimpianti S.P.A Genova.

OS Ready for action
Advant Station 520i med DAT backup och UPS.Omvärmningsugn i Sandviken 1995-1996

Projektbeskrivning: Ny 40 ton/h Stegbalksugn för omvärmning av blooms i götverket.

Utrustning: AC450, AS510OS, ACV700, SAMI, S400I/O, SAMI, MasterBus300.

Min medverkan: Konstruktionsledning, anläggnings-, skåp- och pulpetkonstruktion, montageövervakning, signaltest.

Slutkund: Sandvik Steel AB.

Mekleverantör: Salem Engineering (UK) Ltd.


Snart dags att valsa
Snart dags för valsning !Förpar i verk 519 Hällefors 1995

Projektbeskrivning: Tre nya förpar för Verk 519 i Hällefors.

Utrustning: AC450, AS520OS, DCV700, MasterBus300.

Min medverkan: signaltest, uppstart av styrsystem, operatörstationer och kommunikationsbussar, trimning strömriktare DCV700, igångkörning av smörjoljeaggregat.

Slutkund: Ovako Steel AB.

Mekleverantör: Danielli Morgårdshammar.


Verk519 Hällefors
Parmotor till V3, Verk519 HälleforsModernisering Mediumverket Smedjebacken 1995

Min medverkan: Programmering MP200/1, driftlogik.

Verktyg/miljöer: VAX/VMS, AMPL källkodseditor, MA720i.

Slutkund: Fundia Bygg AB.


MP200/1
MP200/1 i mediumverket, Boxholm.Duoförpar i Boxholm 1994-1995

Projektbeskrivning: Utbyggnad av mediumverket. Nytt duoförpar, drivet av 2st Master/slav kopplade DC-motorer a´ 1.5 och 1,7MW, samt rullbanesektioner och tillhörande hjälpsystem.

Min medverkan: Anläggning-, skåp- och pulpetkonstruktion.Programmering av MP200/1 för styrning av hydraulaggregat och smörjoljeaggregat. Signaltest för hela anläggningsdelen samt igångkörning av hydraulaggregat och smörjoljeaggregat.

Utrustning: MP200/1, MV320,S400 I/O, DCV700, ACV700, SAMI GS, MasterBus200, MasterBus300, MasterFieldBus.

Verktyg/miljöer: VAX/VMS, AMPL Källkodseditor, MA720i, MA220.

Slutkund: Fundia Special Bar AB.

Mekleverantör: Danielli Morgårdshammar.